Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2009


«αν μιλούσε η σιωπή, αν φυσούσε, αν ξέσπαγε,
θα ξερίζωνε όλα τα δέντρα του κόσμου»
Ν. Βρεττάκος