Σάββατο, 7 Μαρτίου 2009

Τα ποτάμια της Μεσσηνίας...

Μια μικρή ομάδα ανθρώπων πριν 10 – 15 χρόνια, άρχισαν να μετατρέπουν την προσωπική τους ευχαρίστηση, το περπάτημα στα ποτάμια, σε ομαδική προσπάθεια απόλαυσης των υδάτινων δρόμων της Μεσσηνίας.
Έτσι, η Νέδα στην αρχή, η Καρυά στην συνέχεια, αλλά και τα γειτονικά ποτάμια της Βελίκας και του Τζάνε συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον δεκάδων επισκεπτών. Μαζί με άλλους φίλους από την Δροσιά της Μεσσηνίας, όπως τον Δικηγόρο Θ. Αθανασόπουλο, ο Γ. Κανελλόπουλος δημιούργησε τον σύλλογο φίλων του ποταμού Καρυάς, που στην ουσία είναι σύλλογος φίλων όλων των ποταμιών της Μεσσηνίας.
Η Νέδα αναδείχτηκε από τον Κ. Καράμπελα και ένθερμους φίλους από τα χωριά της Είρας.
Νέος σύλλογος φροντίζει για την ανάδειξη του Αρκαδικού ποταμού.
Παρατίθεται άρθρο του Γ. Κανελλοπούλου στο περιοδικό Flash της Μεσσηνίας για τις πεζοπορίες στη Καρυά, τη Βελίκα και το Τζάνε, καθώς και φωτογραφίες από διάφορες εξορμήσεις…


Είναι πολλοί όσοι θα θεωρούσαν το περπάτημα μέσα στο νερό κοπια­στικό και επικίνδυνο. Ακριβώς, ό­μως, το αντίθετο συμβαίνει. Κι αυτό γιατί η πορεία ακολουθεί τις δυνα­τότητες των ανθρώπων της ομάδας και όλα προσαρμόζονται (ταχύτητα, χρόνος κ,λπ.) ανάλογα με τη σύνθε­ση της, Κανείς δε βιάζεται. Κανείς δεν καταπονείται. Υπάρχουν, άλλω­στε, αρκετοί οδηγοί για να συμπα­ραστέκονται σε όλους, αν και όταν παραστεί ανάγκη. Κάθε περίπατος αποτελεί μια νέα, πρωτόγνωρη εμπειρία, ακόμα και για εκείνους που έχουν ξανακάνει την ί­δια ή ανάλογη διαδρομή. Είναι πρω­τόγνωρη, γιατί το ποτάμι αλλάζει χρό­νο με το χρόνο, εποχή με την εποχή. Κυρίως όμως, μεταβάλλεται η σύνθε­ση των ομάδων των περιπατητών, Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι η σπουδαιότερη συνιστώσα. Καθένας αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση και εκεί, μέσα στο νερό, η άνεση και η ελευθερία της φύσης παρέχουν τη δυνατότητα αλλά και τις ευκαιρίες νια να εκφραστεί κάθε περιπατητής. Είναι μια φυγή προς την ελευθερία η άμεση επαφή με το νερό, τα λουλού­δια, τα φυτά, τα πουλιά, τα ψάρια, τα βατράχια, τις νεροχελώνες. Η φύση καθηλώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά υπεύθυνο, τον χαλαρώνει, τον ξεκου­ράζει, τον κάνει να τη σέβεται, να σέβεται τους συνοδοιπόρους, να δί­νει, να ανακαλύπτει πτυχές του εαυ­τού του, πιθανόν άγνωστες και στον ί­διο μέχρι πρότινος. Βλέπει κανείς τον εσωτερικό του εαυτό όπως αντι­κρίζει την εικόνα του μέσα στο νερό, Ενδοσκόπηση αλλά και εξωτερίκευ­ση μέσα στην ομάδα συνταιριάζονται αβίαστα.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
Όσο για τα διάφορα περιστατικά στις περασμένες διαδρομές, πέρυσι και πρόπερσι, άπειρα. Περπάτησαν από παιδιά 8 με 10 ετών μέχρι 65 και 70 χρόνων.
Στην Κάρυα, πρόπερσι, μισή ώρα με­τά το ξεκίνημα από το Ριζόμυλο, συ­ναντήσαμε την πρώτη λίμνη. Το βά­θος της μας βρήκε απροετοίμα­στους, καθώς δε διαθέταμε τα κατάλ­ληλα αδιάβροχα μέσα νια να περά­σουμε χωρίς να βραχούν φωτογραφι­κές μηχανές, κινητά τηλέφωνα, τρό­φιμα, Επιστρατεύθηκε, όμως, η φα­ντασία του καθενός και σε λίγο περά­σαμε όλοι χωρίς προβλήματα. Τα παι­διά το χάρηκαν ιδιαίτερα. Κολύμπη­σαν, πλατσούρισαν, απέδειξαν ότι εί­ναι πιο δυνατά και τολμηρά απ' ό,τι ό­λοι - αλλά και οι γονείς τους - νόμιζαν Πιο πάνω, όταν ένα από αυτά κρύωνε
πάρα πολύ, πρόθυμα, χωρίς να του το ζητήσει κανείς, ο Βασίλης, ένας από τους οδηγούς, άρπαξε το μικρό στην πλάτη του, τον έβγαλε από το ποτάμι και τον μετέφερε στην πλάτη του μέ­σα από τα χωράφια, κάτω από το ζε­στό ήλιο, μέχρι που να ανακτήσει δυ­νάμεις. Ζεστάθηκε από το ζωοδότη ήλιο και συνέχισε με κέφι την πορεί­α.
Πέρυσι, στη Βελίκα, λίγο πριν το τέ­λος της διαδρομής, η ομάδα βρέθηκε εμπρός σε ένα γεράκι - νεοσσό με α­δυναμία στο φτερούγισμα, Ο καθέ­νας "κατέβαζε ιδέες" για να βοηθή­σει και να του βρει τροφή, Φωτογρα­φηθήκαμε μαζί του και το αφήσαμε ελεύθερο, εκεί που το βρήκαμε, στη φύση, για να συνεχίσει μόνο του, ό­πως αυτό ξέρει, την πορεία προς τη ζωή,
Στο Τζάνε, λίγο πριν τους γνωστούς καταρράκτες της Χαραυγής, συνα­ντήσαμε τη μεγάλη λίμνη, με μήκος γύρω στα 50 μέτρα, πλάτος 10 -15 μ, και βάθος από 2 έως 4 μ. Τα νερά μαύρα κι ο βυθός άφαντος. Απέναντι, ένας μικρός καταρράκτης μας περί­μενε και μας προκαλούσε με την ο­μορφιά του, Το σκοινί ήταν η λύση. Όποιος δεν μπορούσε να κολυμπή­σει ολόκληρη την απόσταση, πιανό­ταν από αυτό και συνοδεία ενός έ­μπειρου οδηγού περνούσε άνετα τη λίμνη, ξεπερνώντας τις αρχικές επι­φυλάξεις.
Στην Κάρυα πάλι, στο τέλος της δια­δρομής, περίμενε την ομάδα ο Θό­δωρος με τα δώρα του. Κρασί, ντομά­τες, ψωμί, τυρί, καρπούζια δροσισμέ-να στο ποτάμι, Μετά από 3 1/2 ώρες ποδαρόδρομο ήταν μια απόλαυση το φαγοπότι πριν μπούμε στα αυτοκίνη­τα για το γυρισμό.

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ
Πολύτιμοι συμπαραστάτες σ' αυτές τις διαδρομές οι εθελοντές από τη Δροσιά, τη Δάφνη, το Νιοχώρι. Με τα αυτοκίνητα τους μας μετέφεραν από το τέρμα των διαδρομών στα ποτάμια στις κοντινές ταβέρνες, με τα πει­ράγματα και τα αστεία τους για τα ποταμίσια βίτσια μας στην υποδοχή αλλά και στο δρόμο της επιστροφής.

ΠΕΡΙΠΑΤΟΙ ΣΤΗ ΔΡΟΣΙΑ
Για τρίτη χρονιά φέτος διοργανώνο­νται πεζοπορίες στις κοίτες των πο­ταμιών της Μεσσηνίας και ιδιαίτερα στα τρία πιο νότια, την Κάρυα, τη Βελίκα και τον Τζάνε. Οι πεζοπορίες προσφέρουν μεγάλη ποικιλία: κολύ­μπι στις λίμνες, παιχνίδια με τους κα­ταρράκτες, παρατήρηση της παρό­χθιας πανίδας και χλωρίδας, γνωριμί­α με τα τοπικά φαγητά, κρασιά και ε­δέσματα. Οι διαδρομές διαρκούν α­πό 2 έως 4 ώρες ανάλογα με την ό­ρεξη της πεζοπορικής ομάδας, Φέτος, θα γίνουν τέσσερις οργανω­μένες πεζοπορίες με ιδιαίτερη φρο­ντίδα από το Σύλλογο των "Φίλων του Ποταμίου της Καρυάς" Στις 25 Ιουνίου, έχουμε την έναρξη από το ποτάμι της Βελίκας με δια­δρομή 2 ωρών και κατάληξη στο Νιοχώρι, Εκεί κυριαρχεί το φαράγγι, ε­νώ θα γίνει διάβαση στη Ρίπη με τους ογκόλιθους, τους μικρούς βατούς κα­ταρράκτες αλλά και του κόκορα την τρύπα, το μύθο της περιοχής. Στις 26 Ιουλίου το ενδιαφέρον προ­σελκύει το Στρεφέικο ποτάμι, σε μια διαδρομή 3 ωρών με πολλές ε­ναλλαγές στο τοπίο. Η έναρξη θα γί­νει από το Στρέφι (θέση Παναγίτσα) με κατεύθυνση τις πηγές, Ελπίζουμε οι αντοχές να μας φέρουν μέχρι την Πελεκανάδα ή και τον Αριστομένη ακόμα.
Στις 20 Αυγούστου θα περπατήσου­με το θαυμαστό κομμάτι της Καρυάς από τη Δάφνη μέχρι το Νερόμυλο, με τις 25 λίμνες και τους 32 καταρ­ράκτες, όλα μέσα στις ανθρώπινες δυνατότητες των απλών πεζοπόρων. Στις 3 Σεπτέμβρη σειρά έχει ο Τζάνες, σε μια διαδρομή 4 ωρών, με κα­τάληξη στο Πολυλίμνιο. Η μεγάλη α­ποκάλυψη της διαδρομής είναι η ο­μορφιά της πριν κανείς φτάσει στο γνωστό, φωτογραφημένο και θαυμά­σιο σημείο με τους ψηλούς καταρ­ράκτες του Πολυλιμνίου. Μετά το τέλος της διαδρομής θα γίνει το α­ποχαιρετιστήριο γεύμα σε ταβέρνα της περιοχής.
Σε ημερομηνία έκπληξη θα ορι­στεί, εκτός από τις παραπάνω, και μια νυχτερινή διαδρομή στο πλέον βατό τμήμα της Καρυάς, για ιδιαίτε­ρα μαγικές στιγμές και ρομαντικούς περιπατητές.
Από τις περασμένες χρονιές υπάρ­χουν φωτογραφίες με τα τοπία και τους ανθρώπους, έκθεση των οποί­ων θα γίνει με τη φροντίδα του Αή-μου, τον οποίο διασχίζουν και τα τρί­α ποτάμια, στην πλατεία της έδρας του, στο Πεταλίδι.
Πληροφορίες:
Γ. Κανελλόπουλος:
6944357493, 2102586887,
27220.96125
Α. Γαλιάτσος:
6973202416